Počet záznamů: 1

Máchovský rodokmen české lyriky

 1. 1.
  0357284 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Máchovský rodokmen české lyriky.
  [The Mácha-like lineage of Czech lyrical poetry.]
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Piorecký, K.), s. 13-25. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Czech 20th century literature * meditative lyrical poetry * Mácha, Karel Hynek * Mácha-like gesture * chronotops * perceptional resonance
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Mácha svou poezií založil tradici hlubinné meditativní poezie směřující k transcendentnímu přesahu a pojímající lidské bytí jako rozporné, stejně krásné jako trýznivé, rozklenuté mezi světem smyslů a světem ducha, tělesností a spiritualitou, mezi nebem a zemí. Mácha vstupoval do české poezie různě. Zprvu prostřednictvím vyznavačských básní jemu věnovaných. Tyto básně často programní povahy se různou měrou ztotožňují s máchovským gestem a představují Máchu jako prototyp moderního básníka. Máchovo dílo postupně vyjevovalo v řadě nových básnických kreací svou zázračnou inspirativní potenci a prostoupilo verši řady českých básníků ve všech vrstvách básnického tvaru. Temní, melancholií prostoupení reflexivní básníci tragického životního pocitu tvoří vůdčí linii máchovského rodokmenu.

  Mácha founded a tradition of deep meditative lyrical poetry in the New Czech literature. This poetry aspires towards transcendency and understands human existence as ambivalent, both beautiful and painful, stretched between the sensual and spiritual worlds, between the physical and supersubstantial, between heaven and Earth. Mácha's influence entered the poetry of his followers in various ways, initially via admiring poems dedicated to him. Such poems, often stating a particular programme, identify with Mácha-like gestures to a varying extent, and they present Mácha as the prototype of a modern poet. Mácha's work gradually revealed its miraculous inspirational potential in a series of works of poetry and it entered the verses of many Czech poets in all the layers of poetic form. The dark reflective poets with a tragic perception of life and pervaded by melancholy represent the main line of the Mácha-like lineage.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195601