Počet záznamů: 1

K sociální struktuře společnosti závěru doby bronzové a počátku doby železné ve Slezsku

 1. 1.
  0357281 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  K sociální struktuře společnosti závěru doby bronzové a počátku doby železné ve Slezsku.
  [To the social structure of society at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age in Silesia.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. Roč. 58, č. 3 (2009), s. 193-205 ISSN 1211-3131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Czech Silesia * Lusatian culture * Late and Terminal Bronze Age * Early Iron Age * social diferentiation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie se zabývá problematikou sociálních struktur společnosti ve Slezsku v období mladší a pozdní doby bronzové a na počátku doby železné, kdy se na daném území rozvíjela lužická kultura.

  The study focuses on the problems of social structures in Silesia in the period of the Late and the Terminal Bronze Age and at the beginning of the Iron Age when the Lusatian culture was developing on the particular territory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195599