Počet záznamů: 1

Některé periferní sufixy v anoikonymii Čech

 1. 1.
  0357227 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Některé periferní sufixy v anoikonymii Čech.
  [Some Peripheral Suffixes in Bohemian Minor Place-Names.]
  Lexika slovenskej onymie. Bratislava: Veda, 2010 - (Hladký, J.; Valentová, I.), s. 186-196. ISBN 978-80-224-1126-4.
  [Slovenská onomastická konferencia /17./. Trnava (SK), 12.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place-names * periphery * suffixation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá šesti méně častými sufixy vyskytujícími se v pomístních jménech na území Čech: -aň/-áň, -eč, -čice, -ajda, -izna, -ál.

  The article deals with six less common suffixes occurring in Bohemian minor place-names: -aň/-áň, -eč, -čice, -ajda, -izna, -ál.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195549