Počet záznamů: 1

Stosunki polsko-czechosłowackie w 1945 roku w świetle wybranych dokumentów National Archives (Public Record Office) w Londynie

 1. 1.
  0357217 - HIU-Y 2011 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Friedl, Jiří
  Stosunki polsko-czechosłowackie w 1945 roku w świetle wybranych dokumentów National Archives (Public Record Office) w Londynie.
  [The Polish-Czechoslovak relations in 1945 according to the selected documents of The National Archives (The Public Record Office) in London.]
  Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część II. Warszawa: Institut Pamięci Narodowej, 2009 - (Blažek, P.), s. 103-108. ISBN 978-83-7629-115-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: World War II * Great Britain * elations between Czechoslovakia and Poland
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Wielka Brytania z zainteresowaniem obserwowała rozwój stosunków pomiędzy Czechosłowacją i Polską w ciągu pierwszych tygodni po skończeniu drugiej wojny światowej. Tekst na podstawie źrodeł brytyjskich odsłania niektóre dotąd nie znane strony tej tematyki.

  The Great Britain observed the development of the relations between Czechoslovakia and Poland with an interest during the first weeks after the finishing of the Second World War. The text according to the British documents reveals some until now uknown pages of this theme.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195540