Počet záznamů: 1

Polska i czeska emigracja antykomunistyczna po II wojnie światowej

 1. 1.
  0357213 - HIU-Y 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Friedl, Jiří - Jirásek, Z.
  Polska i czeska emigracja antykomunistyczna po II wojnie światowej.
  [Polish and Czechoslovak Anticommunist emigration after the World War II.]
  Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy środkowej i wschodniej. Lublin: IPN Lublin, 2010 - (Łukasiewicz, S.), s. 79-84. ISBN 978-83-7629-188-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Polish and the Czechoslovak emigration * Great Britain * World War II
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Stosunky między polską i czechosłowacką emigracją po drugiej wojnie światowej znajdowały się pod wpływem konfliktów, zarzutów oraz powtórnym wyliczaniem blędów przeszlości. Tekst opisuje na podstawie źródeł archiwalnych kontakty pomiędzy obydwoma emigracjami na terenie Wielkiej Brytanii.

  The relationships between the Polish and the Czechoslovak emigration were marred by conflicts, accusations and repeated allusions to the past. The text analyzes on the basis of the archival documents contancts between the both exil groups on the territory of the Great Britain.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195537