Počet záznamů: 1

Rodinné a pracovní starty: rozmanitost modelů vstupu do dospělosti v evropských zemích

 1. 1.
  0357185 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chaloupková, Jana
  Rodinné a pracovní starty: rozmanitost modelů vstupu do dospělosti v evropských zemích.
  [Family and professional starts: a diversity of models of transition into adulthood in Europe.]
  Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Chaloupková, J.), s. 25-57. ISBN 978-80-7330-185-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: transition into adulthood * social construction of adulthood * Europe
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola představuje koncept vstupu do dospělosti a změny, kterými v současných společnostech tento proces prochází. S využitím dat ESS 2006 ukazuje, že ve většině evropských zemí je sociální dospělost spojena silněji s dosažením ekonomické nezávislosti než se založením rodiny. Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou v představách o ideálním časování založení rodiny i v jeho reálném časování.

  This chapter presents a concept of the transition into adulthood and the changes of this process in the contemporary societies. Using ESS 2006 data it shows that the social definition of adulthood is connected more closely with an economical independence than with a family formation. It shows that there are differences in attitudes to ideal timing of family formation and its real timing in Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195513