Počet záznamů: 1

Stávají se pracovní dráhy mladých mužů nestabilními?

 1. 1.
  0357177 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hamplová, Dana
  Stávají se pracovní dráhy mladých mužů nestabilními?.
  [Are the young men’s work trajectories becoming more unstable?.]
  Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Chaloupková, J.), s. 59-78. ISBN 978-80-7330-185-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: First employment * job mobility * instability
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola zkoumá vývoj stability prvního zaměstnání mladých mužů v České republice v období 1989 – 2005. První hypotéza vycházející z globalizační teorie očekává růst pracovní mobility. Druhá hypotéza přepokládá změny mobility v závislosti na ekonomickém cyklu. Třetí hypotéza očekává vrchol mobility v období restrukturalizace ekonomiky na počátku 90. let. Analýzy dat Sociální soudržnost 2006 naznačují, že pracovní mobilita mladých mužů se v průběhu 90. let výrazně nezvýšila.

  This paper explores the stability of men’s the first employment in the Czech Republic between 1989-2005. The first hypothesis based on globalization theory predicts an increase of job mobility. The second one expects that changes in job mobility reflect economic cycle, whereas third one predicts a temporal increase in the job mobility at the beginning of 1990s due to sector restructuring. Analyses of Social Cohesion Survey 2006 data do not confirm an increase of young men’s work mobility.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195507