Počet záznamů: 1

Proměny rodinných a profesních startů: úvodem

 1. 1.
  0357176 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chaloupková, Jana
  Proměny rodinných a profesních startů: úvodem.
  [Changes in family and professional starts: an introduction.]
  Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Chaloupková, J.), s. 13-23. ISBN 978-80-7330-185-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Life course perspective * family behavior * work
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola představuje teoretická východiska práce. Ukazuje, že koncept životní dráhy poskytuje vhodný teoretický rámec pro studium vztahů pracovních a rodinných uspořádání. Shrnuje klíčové změny rodinného chování, ke kterým dochází v posledních desetiletích v České republice, a jejich teoretická vysvětlení. Na základě přehledu literatury představuje hlavní otázky a témata, na které se zaměřují následující kapitoly.

  This chapter describes theoretical backgrounds of this book. It shows that life course perspective provides an appropriate theoretical framework for a study of relations between the family and paid work arrangements. This chapter summarizes main changes in family behaviour in the Czech Republic during recent decades and their explanations. Based on this literature review, the chapter formulates the main research questions and topics, on which we will focus in the following chapters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195506