Počet záznamů: 1

Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Hledání východisek

 1. 1.
  0357166 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Němeček, Jan - Dejmek, Jindřich - Hauner, M. - Żerko, S. - Neville, P. - Voráček, Emil - Michálek, S. - Tejchman, Miroslav - Rosenbaum, A. - Malý, I. - Marès, A. - Gebhart, Jan - Hanuš, J. - Šebek, Jaroslav - Kuklík, J. - Arburg, A. von. - Kamenec, I. - Irmanová, Eva - Zudová-Lešková, Zlatica - Lacina, V. - Průcha, V. - Kubů, E. - Jančík, D. - Hallon, Ľ. - Jakubec, I. - Rákosník, J. - Machačová, J. - Matějček, J. - Doležalová, A.
  Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Hledání východisek.
  [Czechoslovakia and the Crisis of Democracy in Central Europe in 30th and 40th of the 20th century. Searching for solutions.]
  Praha: Historický ústav, 2010. 490 s. ISBN 978-80-7286-156-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: crisis of democracy * 20th century * Czechoslovakia * foreign policy * world economy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  První zahraničněpolitická část knihy "Československo v evropské politice 1933–1948" se zabývá postavením Československa v Evropě a také komparací jeho role s ostatními menšími evropskými státy, včetně úvah nad možnostmi alternativních cest vývoje. Druhá část "Mocenské a ideové transformace v Československu 1933–1948" zkoumá proměny politického a ideového spektra jednotlivých národních prostředí v 30. letech, během 2. světové války i po ní až do etablování komunistického totalitního systému v roce 1948. Ve třetí části s tématem "Československo ve světovém hospodářství před a po druhé světové válce" jsou především zkoumána tato klíčová témata: místo československé meziválečné ekonomiky v Evropě a její výkonnost, válečný systém řízeného nacistického hospodářství v protektorátu a poválečná hospodářská rekonstrukce Československa 1945–1948.

  First part of the book is regarding the foreign policy and is entitled "Czechoslovakia in European policy 1933–1948". It deals with the position of Czechoslovakia in Europe as well as with the comparison of its foreign policy with other medium sized states. The second part entitled "Powerful and Ideological transformations in Czechoslovakia 1933–1948" deals with the changes in political and ideological national environments from the 30th until the end of the WWII. and after. The third part entitled "Czechoslovakia as a part of world economy before and after WWII" comprises the following key themes: the position of Czechoslovak economy in Europe in the interwar period and its, Nazi system of directed war economy in Protectorate and post war reconstruction in the years 1945–1948.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195497