Počet záznamů: 1

Soubor hlavic přípor. [Katalogové heslo]

 1. 1.
  0357115 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára
  Soubor hlavic přípor. [Katalogové heslo].
  [Collection of Piers Capitals. [Catalogue entry].]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 120-121. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Prague * destroyed church Our Lady before Tyn * architectural sculpture around 1300
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Hlavice přípor ze zaniklé kaple sv. Ludmily kostela P. Marie před Týnem jsou svědectvím tvarové různorodosti vegetabilního ornamentu kolem 1300.

  Collection of piers capitals from the destroyed church Our Lady before Tyn is evidence of the variouse vegetable ornaments around 1300.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195460