Počet záznamů: 1

K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie

 1. 1.
  0357071 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Fojtík, P. - Kalábek, M. - Kalábková, P. - Peška, J.
  K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie.
  [Of the beginning of appearance of copper tools in Moravia. Axes from Hulin - Pravčice and Laškov - Kandia.]
  Přehled výzkumů. Roč. 51, 1-2 (2010), s. 57-68 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: copper axes * Early Aeneolithic * Lengyel culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek je věnován nově objeveným měděným plochým sekerám z Hulína – Pravčic – Višňovců a Laškova – Kandie datovaných do období časného eneolitu. Je zde popis předmětů spolu s jejich nálezovými okolnostmi. Je proveden exkurz do nálezů měděných artefaktů na střední Moravě a pro ilustraci je prezentován vybraný lengyelský materiál ze sídliště v Hulíně – Pravčicích. Závěr je věnován jak výsledkům metalurgické analýzy, tak i analogiím, interpretacím a časovému zařazení obou seker.

  The paper is devoted to the newly discovered copper flat axes of Hulin - Pravčice - Višňovce and Laškov - Kandia dating back to the Early Aeneolithic. There is a description of the artifacts together with their find context. The article deals with copper artifacts from Central Moravia supplemented by the selected Lengyel material from Hulin - Pravčice. The conclusion evaluates the results of metallurgical analysis, and analogies, interpretations, and the dating of both axes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195436