Počet záznamů: 1

Historie v drážkách. Počátky zvukových záznamů etnické hudby

 1. 1.
  0357042 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvíl, Matěj
  Historie v drážkách. Počátky zvukových záznamů etnické hudby.
  [History in the grooves. Beginnings of the recording of ethnic music.]
  AntropoWebzin. -, č. 2 (2010), s. 79-83 E-ISSN 1801-8807
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900580551
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: ethnomusicology * phonograph * traditional music * music industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://antropologie.zcu.cz/historie-v-drazkach-pocatky-zvukovych-zaz

  Text zkoumá počátky historie zvukových záznamů etnické či tradiční hudby a některé problémy spojené s analýzou a interpretací historických nahrávek. Tyto záznamy představují důležitý pramen, je ovšem třeba brát v úvahu, že byly pořizovány na základě různých podnětů a pro různé účel a že informace, které obsahují, není vždy snadné správně vykládat. Při poslechu těchto nahrávek v současnosti je tedy třeba brát v úvahu kontext jejich vzniku.

  This text examines the early history of the recording of ethnic or traditional music and some of the problems connected with the interpretation and analysis of the historical recording. These recordings represent an important source for research today. We must however take into consideration that the recordings were made with various motivations and for various purposes and that the information they contain is not always easy to interpret. Listening to these early recording today, we must therefore analyze the sound in the context of its origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195412