Počet záznamů: 1

Rekombinantní rostlinná nukleáza jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky

 1. 1.
  0357027 - BC-A 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Matoušek, Jaroslav - Orctová, Lidmila - Matoušek, Josef - Poučková, P. - Zadinová, M. - Podzimek, Tomáš - Lipovová, P.
  Rekombinantní rostlinná nukleáza jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky.
  [A recombinant plant nuclease as antitumour therapeutic with low side-effects.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Datum udělení patentu: 15.10.2010. Číslo patentu: 302164
  Grant CEP: GA ČR GA521/09/1214; GA ČR GA521/06/1149; GA ČR GA521/08/0740
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: antiproliferative cytotoxic * effect human * plant nuclease
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1070515&lan=cs

  Rekombinantní rostlinná nukleáza pro použití jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky na léčený organismus. Při její aplikaci nedochází ke snižování funkčnosti imunitního systému, snižování hmotnosti a je sníženo vyvolání aspermatogeneze. Způsob její přípravy v listech rostlin druhu Nicotiana benthamiana transformovaných bakterií Agrobacterium tumefaciens LBA 4404, do které byl vnesen úsek DNA kódující tuto nukleázu.

  A recombinant plant nuclease for usage as a antitumor therapeutics with low side-effect in the cured organism: during its administration no deterioration of immune system or weight-loss takes effect, and aspermatogenesis is only slightly manifested. The nuclease is prepared in plant leaves (species Nicotiana benthamiana) with the use of genetically transformed bacteria (Agrobacterium tumefaciens strain LBA 4404) bearing a DNA construct coding for this nuclease.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195399