Počet záznamů: 1

Různé typy charakteristik suchého tření

  1. 1.
    0356993 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Půst, Ladislav - Pešek, Luděk
    Různé typy charakteristik suchého tření.
    [Various types of dry friction characteristics.]
    Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Pešek, L.), s. 77-78. ISBN 978-80-87012-31-4.
    [Dynamika strojů 2011. Prague (CZ), 01.02.2011-02.02.2011]
    Grant CEP: GA ČR GA101/09/1166
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
    Klíčová slova: dry friction * micro-slips * equivalent linearization
    Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

    Proces suchého tření je popsán obecným Coulombovým zákonem respektujícím mikroposuvy při velmi nízkých rychlostech, rozdíl mezi statickými a dynamickými koeficienty apod. Pro numerické výpočty je vhodné nahradit silně nelineární funkci ekvivalentním lineárním koeficientem tlumení.

    The dry friction processes is described by a general Coulomb friction law with respecting of micro-slips at the very low velocity, difference between static and dynamic coefficients, etc. For numerical calculation it is suitable to replace strongly nonlinear function by an equivalent linear damping coefficient.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195370