Počet záznamů: 1

Další využití parametrické anti-rezonance

 1. 1.
  0356992 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tondl, A. - Půst, Ladislav
  Další využití parametrické anti-rezonance.
  [Further application of parametric anti-resonance.]
  Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Pešek, L.), s. 97-104. ISBN 978-80-87012-31-4.
  [Dynamika strojů 2011. Prague (CZ), 01.02.2011-02.02.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: reduction of vibrations * subharmonic resonance * parametric anti-resonance
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Tento příspěvek doplňuje řadu prací zaměřených na aktivní snížení nepřípustných kmitů pomocí parametrického buzení splňujícího určité podmínky. Je ukázáno, že tento jev může být využit nejen pro potlačení samobuzených kmitů nebo parametrické rezonance, ale také nelineárních rezonancí vznikajících mimo oblast hlavních rezonancí v okolí vlastních frekvencí jako jsou subharmonické rezonance.

  This contribution completes the series of work oriented on active reduction of unacceptable vibrations by means of parametric excitation fulfilling certain conditions. It is shown that this phenomenon can be used not only for suppression of selfexcited vibrations or parametric resonances, but also of nonlinear resonances arising outside the region of main resonances in the vicinity of eigenfrequencies as are subharmonic resonances.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195369