Počet záznamů: 1

Vnitřní potenciály rozvoje menších obcí: shrnutí a závěry

 1. 1.
  0356976 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bernard, Josef - Illner, Michal - Vobecká, Jana - Kostelecký, Tomáš
  Vnitřní potenciály rozvoje menších obcí: shrnutí a závěry.
  [Endogenous Development Potentials os Small Communites: Summary and Conclusions.]
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bernard, J.), s. 106-109. ISBN 978-80-7330-187-3
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: endogenous development potentials * small municipalities * community development
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola sumarizuje hlavní poznatky celé studie. Popisuje základní faktory ovlivňující rozvoj malých venkovských obcí a hlavní rozvojové aktéry. Lokální samospráva je představena jako dominantní rozvojový aktér na místní úrovni. Kapitola upozorňuje na dominantní rozvojové cíle zkoumaných obcí a na možnosti i limity, jimž jsou obce vystaveny při jejich dosahování.

  The chapter summarises the main findings of the study. It describes the basic factors which impact the development of small rural communities and the main development actors. Local governments are explained as the dominant development actors on the local level. The chapter points out the dominant development goals of the municipalities in the study and the potentials and limits which the communities face achieving these goals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195355