Počet záznamů: 1

Vnitřní potenciály rozvoje tří menších obcí: Verměřovice, Vražkov, Roztoky

 1. 1.
  0356972 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vobecká, Jana - Bernard, Josef - Illner, Michal
  Vnitřní potenciály rozvoje tří menších obcí: Verměřovice, Vražkov, Roztoky.
  [Endogenous Development Potentials of Three Small Communities: Verměřovice, Vražkov, Roztoky.]
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bernard, J.), s. 65-92. ISBN 978-80-7330-187-3
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: small communities * endogenous development * local governance
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola je souhrnem tří kvalitativních případových studií zachycujících podobu lokálního vládnutí a rozvojové potenciály ve třech vybraných malých obcích – ve Verměřovicích, Vražkově a Roztokách. Provedené případové studie jsou založeny na rozhovorech s hlavními aktéry veřejného dění v obcích a na zúčastněném pozorování na jednáních zastupitelstev. Studie ukazují na zcela dominantní roli starosty jakožto rozvojového aktéra. Případové studie dokumentují rovněž omezení, kterým je lokální samospráva vystavena při dosahování rozvojových cílů.

  The chapter summarises the results of three qualitative case studies of local government and the development potential of three selected small municipalities: Verměřovice, Vražkov, Roztoky. The case studies are based on interviews with the main actors of public affairs in the communites and on participant observation of the meetings of the local council. The studies document the dominant role of the mayor as development actor. The case studies also document the constraints on local authorities which they face achieving development goals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195351