Počet záznamů: 1

Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její rozvoj

 1. 1.
  0356934 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš
  Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její rozvoj.
  [Parts of Municipalities with Local Governments and without: The Impact of Administrative Status of Parts of Municipalities on their Development.]
  Acta politologica. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 46-61 E-ISSN 1803-8220
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: local development * small municipalities * small communities
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek se zabývá analýzou socio-ekonomických a infrastrukturních rozdílů mezi malými sídly, která disponují lokální samosprávou, a sídly, která jsou součástí větší obce. Autoři hledají odpověď na otázku, jaký vliv má administrativní status sídla na jeho rozvoj. Výsledky naznačují, že vliv administrativního statusu na rozvojové možnosti je obecně slabý.

  The paper deals with the analysis of socio-economic and infrastructural differences of small commu¬nities disposing of their own local government and communities which form a part of a bigger mu¬nicipality and don’t dispose therefore of their own local government. The authors seek an answer to the question what impact has the administrative status of a community on its development. The results indicate that the impact of the administra¬tive status on development is generally weak.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195324