Počet záznamů: 1

Řád a chaos v archaických kulturách

 1. 1.
  0356740 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čech, P. - Glomb, V. - Janák, J. - Maršálek, J. - Sládek, P. - Starý, J. - Vítek, Tomáš
  Řád a chaos v archaických kulturách.
  [Chaos and Order in Archaic Cultures.]
  Praha: Herrmann & synové, 2010. 232 s. Svět archaických kultur, 6. ISBN 978-80-87054-26-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0436
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Order * Chaos * Myth * Society * Archaic cultures
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Monografie Řád a chaos v archaických kulturách analyzuje pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách. Všechny studie se snaží neomezovat analýzu řádu a chaosu na jeden z jejich konkrétních projevů (v mytologii, náboženství, společnosti, právu apod.), nýbrž představit je jako komplexní celky představ, za nimiž stála svébytná logika. Jsou charakterizovány hlavní fenomény, jež byly tradičně vnímány jako chaotické a nebezpečné, a současně jsou předvedeny typické způsoby, jimiž se archaické kultury chaosu bránily.

  The book undertake an analysis of the concepts of chaos and order in seven archaic cultures. Attention is paid not only to singular forms of the chaotic (mythological chaos, religious, political, social chaos etc.)but tries to show the relations between them and their interdependency.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195182