Počet záznamů: 1

Soubor desíti emblematických rytin (Výzdoba tisku: Divus Franciscus Xaverius magnus indiarum apostolus…)

 1. 1.
  0356724 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dolejší, Kateřina
  Soubor desíti emblematických rytin (Výzdoba tisku: Divus Franciscus Xaverius magnus indiarum apostolus…).
  [Collection of ten emblems graphics. (Decoration of print: Divus Franciscus Xaverius magnus indiarum apostolus...).]
  Olomoucké baroko. Výtvarná kultura, 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění, 2010 - (Jakubec, O.; Perůtka, M.), s. 396-399. ISBN 978-80-87149-39-3
  Grant CEP: GA ČR GA408/99/1146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: painter Antonín Martin Lublinský * emblems * University Olomouc
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Katalogové heslo se zabývá výzdobou latinského tisku Divus Francisus Xaverius magnus indiarum apostolus…, který daroval kroužek deseti posluchačů poetiky na Olomoucké jezuitské akademii roku 1663 novobakalářům téže univerzity. Text provází deset emblematických mědirytin, jejichž autorem je Antonín Martin Lublinský. Jedná se tak o malířovo nejstarší doložené dílo.

  Catalogue entry deals with decoration of Latin print Divus Francisus Xaverius magnus indiarum apostolus…, which donated circle of ten students of poetics in Olomouc Jesuitical Academy in the year 1663 to the New-bachelors of the same university. Text is supporting with ten emblems-copperplates. Their author is Antonín Martin Lublinský. So it is painter`s oldest documented piece.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195171