Počet záznamů: 1

Navštívení P. Marie, Triumf Olomouce nad Prusy roku 1758, Oslava císaře Josefa II. a Habsburského rodu

 1. 1.
  0356721 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dolejší, Kateřina - Mlčák, L.
  Navštívení P. Marie, Triumf Olomouce nad Prusy roku 1758, Oslava císaře Josefa II. a Habsburského rodu.
  [The Visitation of the Blessed Virgin Mary, Triumph over Prussian 1758, Celebration of the emperor Josef II. and Hapsburg lineage.]
  Olomoucké baroko. Výtvarná kultura, 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění, 2010 - (Jakubec, O.; Perůtka, M.), s. 284-287. ISBN 978-80-87149-39-3
  Grant CEP: GA ČR GA408/99/1146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: painter Jan Dominik Klein jr. * Prussian siege of Olomouc * Baroque ceiling paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Katalogové heslo zachycuje tří nástropní malby na faře ve Slavoníně poblíž Olomouce. Uměnímilovný farář František Müller nechal mezi lety 1772-1780 vyzdobit stropy freskami, které se váží k obležení Olomouce pruskou armádou roku 1758. Malby jsou pozoruhodné hojným využitím motivů z antické mytologie. Pravděpodobným autorem malířské výzdoby je olomoucký malíř Jan Dominik Klein ml.

  Catalogue entry records three ceiling paintings into pastorate in Slavonín near Olomouc. Maecenas, pastor František Müller had left between 1772-1780 to decorate ceilings fresco paintings, which relate to siege of Olomouc by Prussian army in the year 1758. Ceiling paintings are remarcable copious using of motifs from classical mytology. Probable author of paintings is olomouc painter Jan Dominik Klein jr.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195168