Počet záznamů: 1

K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic

 1. 1.
  0356714 - UDU-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vácha, Štěpán
  K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic.
  [On the origin and the cult of the miraculous image of Our-Lady-Of-Victory.]
  Minulostí Západočeského kraje. Roč. 45, - (2010), s. 7-31 ISSN 0544-3830
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: devotional image * baroque piety * Thirty Years War
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek přináší nové poznatky o původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné, nalezeného roku 1620 ve Štěnovicích u Plzně; k textu je připojena edice pramenů.

  The article brings new insights about the origin and the cult of the miraculous image of Our-Lady-Of-Victory which was found in 1620 in the village of Štenovice near Pilsen; the edition of the archive sources is enclosed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195162