Počet záznamů: 1

K problému interpretace ostatků dětí na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci

 1. 1.
  0356695 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Profantová, Naďa - Bureš, M.
  K problému interpretace ostatků dětí na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci.
  [Child burials in the early medieval settlement at Prague-Liboc, interpretation problems.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Suppl. 3, - (2010), s. 173-181 ISSN 1213-1628.
  [Pohřby na sídlištích. Hradec Králové, 16.02.2010-17.02.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: children * settlement * Early Middle Ages * Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek zveřejňuje nálezy odhozených malých dětí a psů na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci. Novorozenec a dítě ve věku 9 měsíců byly odhozeny do zásobních jam nejspíše v 9. století. Jde o doklad odkládání dětí, v jednom případě nejspíše dítě nestihlo být přijato do komunity.

  The article brings well documented examples of early medieval castaway small children (new-born and 9 months old). Children have been found in the settlement pits, originally stores. The stores could be dated to the 9th century. The situation could be interpreted as the evidence of killing some babies as a result of non-acceptance of children to the community.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006354