Počet záznamů: 1

Empirická sociologie filmu v Československu do roku 1989

 1. 1.
  0356547 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Tomáš
  Empirická sociologie filmu v Československu do roku 1989.
  [Empirical Sociology of Cinema in Czechoslovakia trough 1989.]
  Iluminace. Roč. 23, č. 4 (2010), s. 91-105 ISSN 0862-397X
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: cultural consumption * cinema attendance * cultural capital
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek se zaměřuje na popis výsledků empirické sociologie filmu v Československu do roku 1989. Nejprve jsou zmíněny první pokusy na tomto poli, které byly ukončeny komunistickým převzetím moci. Největší část článku je věnována sérii velkých empirických projektů v šedesátých letech a jejich pokračování za normalizace. Článek končí s popisem výzkumu v roce 1989, protože od té doby žádný systematický akademický výzkum na poli sociologie filmu nebyl proveden , kromě běžně nedostupných marketingových a komerčních studií.

  This article focuses on research into the empirical sociology of cinema carried out in Czechoslovakia through 1989. Firstly, it briefly mentions early research attempts that ended as the communist regime took over political power in the country. It then moves on to large research projects of the 1960s carried out at the Czech Film Institute and continued in a certain way in the late 1970s and in the era of so-called normalization. No large empirical research projects have been performed since 1989, with the exception of commercial research carried out in the form of marketing surveys by commercial subjects; however, these are not available to the general public.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195041