Počet záznamů: 1

Čeština zpívaná v zahraničí

 1. 1.
  0356400 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Králík, Jan
  Čeština zpívaná v zahraničí.
  [Czech as sung abroad.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 443-447. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: intonation * Czech * translation * opera
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  K sepětí hudby s jazykem (českým), k vztahu přirozenosti české deklamace a zpěvnosti jejího zhudebnění a k otázce, zda česká libreta překládat/nepřekládat.

  On the connection between the music and language (Czech), on the relationship between the nature of the Czech declamation and the melodiousness of its setting to music and on the question whether to translate Czech libretto or not.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194930