Počet záznamů: 1

Jak literární postavy prožívají vlastní jména

 1. 1.
  0356396 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  Jak literární postavy prožívají vlastní jména.
  [How Literary Characters Experience Their Names.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 195-199. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Některé literární postavy nejsou pouze pasivními uživateli svých jmen, naopak o svých jménech přemýšlejí, mluví o nich, aktivně je hodnotí, vytvářejí si ke jménům pozitivní či negativní vztah, hledají jejich původ či význam atd. Postavy svá jména tedy nejen užívají, ale zároveň i prožívají. Pohled postav na jména (ať již na vlastní nebo na jména ostatních postav) je součástí jejich reflexe fikčního světa, v němž se nacházejí. Jejich způsob prožívání jmen nám vždy přímo či nepřímo prozrazuje i něco o charakteru postav a o funkci, kterou jménu přisuzují.

  Characters not only use their names in narrative but they live through them as well. They identify themselves with their names or they hate them. For some of characters the name is something given only by chance. Characters talk about names, appreciate them, look for their origin or try to explain the meaning of names. Character’s opinion of name always shows us something about his/her personality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194926