Počet záznamů: 1

Úcta k sv. Václavu v husitských Čechách

 1. 1.
  0356383 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šmahel, František
  Úcta k sv. Václavu v husitských Čechách.
  [The Saint Wenceslas Cult in Hussite Bohemia.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 281-299. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: St. Wenceslas * Hussite revolution and reformation * Prague * utraquism * John Hus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor se zabývá tématem svatováclavského kultu v dobách husitských. Tento nejvýznamnější český patron ztělesňoval kontinuitu českého národního symbolu i pro husitské a utrakvistické vlastence, zároveň však proti němu vyvstala opozice neboť byl protiopólem kultu Husova.

  The author pursues the Cult of St. Wenceslas in the Czech lands during the Hussite reform movement. This most outstanding Czech patron impersonated a continuity of the Czech nationhood also for Hussite and Utraquiste patriots in the 15th Century. At the same time, however, St. Wenceslas feed a strong opposition from the cult of John Hus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194916