Počet záznamů: 1

Metodologie konstrukce heslových slov ve „Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku“

 1. 1.
  0356379 - UJC-A 2011 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čižmárová, Libuše
  Metodologie konstrukce heslových slov ve „Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku“.
  [On the Headword Construction in the „Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms“.]
  Nazwy własne a społeczeństwo 2. Łask: Leksem, 2010 - (Smyk, Z.), s. 185-194. ISBN 978-83-60178-85-0.
  [Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna - Nazwy własne a społeczeństwo /16./. Wrocław (PL), 24.09.2008-26.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: onomastics * anoikonymy * dialectology * dictionary * headword construction * structure type
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V článku se vysvětlují příčiny problémů vznikajících při konstrukci heslových slov v SPJMS a je představen soubor pravidel, z nichž některé bude vždy použitelné pro všechna pomístní jména nebo jejich soubory zahrnuté pod jednotlivá heslová slova.

  The paper explains the causes of the problems relating to the headword construction in the DMSA and presents a set of universal rules of which one or another should be applicable for all anoikonyms or their collections which are ranged in individual entries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194913