Počet záznamů: 1

Zobrazení legendy o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary

 1. 1.
  0356374 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dolejší, Kateřina - Mlčák, L.
  Zobrazení legendy o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary.
  [The Artistic rendering of the legend of the miraculous victory of Jaroslav of Šternberk over the Tatars.]
  Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010 - (Elbel, M.; Jakubec, O.), s. 107-113. ISBN 978-80-87149-38-6
  Grant CEP: GA ČR GA408/99/1146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Olomouc-Corpus Christi chapel * Legend about the miraculous victory Jaroslav from Šternberk * Jesuits
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Stať shrnuje výsledky bádání o grafickém listu, zobrazujícím barokní podání legendy o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary u Olomouce roku 1241. Grafický list s textem jezuitské legendy zachycuje podobu nedochovaného deskového oltářního obrazu z kaple Božího Těla při jezuitském konviktu. Motivy z legendy a jejího raně barokního spodobnění inspirovaly následně fresku Jana Kryštofa Handkeho.

  Essay summarizes results of research about graphic, which depicts baroque version of legend about the miraculous victory Jaroslav from Šternberk over Tatars near Olomouc 1241. Graphic with text of Jesuit legend records form of unpreserved tabular altarpiece from Corpus Christi chapel attached to Jesuit convent. Motifs from legend and her early baroque representation inspired in consequnce fresco painting of Jan Krištof Handke.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194910