Počet záznamů: 1

Vliv elektroreologického chování polymerních roztoků na elektrostatické zvlákňování

 1. 1.
  0356365 - UH-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švrčinová, Petra - Filip, Petr - Lubasová, D.
  Vliv elektroreologického chování polymerních roztoků na elektrostatické zvlákňování.
  [Influence of electrorheological behaviour of polymer solutions on the process of electrospinning.]
  Plasty a kaučuk. Roč. 48, 1-2 (2011), s. 6-8 ISSN 0322-7340
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: polymer solution * electric field * viscosity
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Je zkoumána souvislost mezi smykovým chováním polymerních roztoků v elektrickém poli a kvalitou jejich elektrostatického zvlákňování. Byly použity 10 hmot.% roztoky polyvinylbutyralu ve čtyřech různých rozpouštědlech (metanol, etanol, isopropanol, butanol). Ukazuje se, že z roztoků, pro něž smyková viskozita roste s intenzitou elektrického pole, lze elektrostatickým zvlákňováním vytvořit kvalitnější strukturu nanovlákenné vrstvy. To je pro jednotlivá rozpouštědla zdokumentováno pomocí snímků z rastrovacího elektronového mikroskopu.

  A correlation between shear behaviour of polymer solutions in an electric field and quality of their electrospun fibres is analysed. There were used 10 wt.% solutions of polyvinylbutyral in four solvents (methanol, ethanol, isopropanol, and butanol). The solutions for which shear viscosity increased with an intensity of electric field provided better structure of fibrous mats. This conclusion is documented with the help of a scanning electron microscope.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194905
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Švrčinová_Filip_Lubasová_Vliv elektroreologického chování_Plasty a kaučuk.pdf02.2 MBVydavatelský postprintvyžádat