Počet záznamů: 1

Průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti na rozpadu a následné regeneraci stromového patra v horských smrčinách Krkonoš v období 1995–2006

 1. 1.
  0356268 - UEK-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vávrová, Eva - Cudlín, Pavel
  Průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti na rozpadu a následné regeneraci stromového patra v horských smrčinách Krkonoš v období 1995–2006.
  [Successive pattern of ground vegetation dynamics in relation to tree layer decline and beginning recovery in the Giant Mts spruce forests during the period 1995–2006.]
  Opera Corcontica. Roč. 47, č. 1 (2010), s. 179-188 ISSN 0139-925X
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A6/108/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Picea abies * Vaccinium myrtillus * Avenella flexuosa * Calamagrostis villosa * air pollution * GIS
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cílem této studie bylo popsat průběh dynamiky přízemní vegetace během rozpadu, způsobeného znečištěním ovzduší a extrémním klimatem, a následné začínající regenerace horských smrčin Krkonoš. Výzkum probíhal na pěti plochách lišících se stádiem rozpadu smrkového porostu v období 1995-2006. Data byla zpracována pomocí GIS a mnohorozměrné statistiky. Během rozpadu smrkových porostů postupně ubývala stanoviště bez vegetace pokrytá smrkovým opadem, přičemž byla kolonizována zejména druhy Vaccinium myrtillus a Avenella flexuosa. Šíření druhu Calamagrostis villosa následovalo často až po kolonizaci opadu druhem A. flexuosa. Po několika letech začala C. villosa ustupovat jako první a byla nahrazena druhem A. flexuosa. Následovala druhá vlna expanze druhu V. myrtillus. V období 2002-2006 dominanty přízemní vegetace v méně rozpadlých smrkových porostech ustupovaly na některých místech bez kompetice s ostatním druhy v podrostu, což bylo pravděpodobně způsobeno začínající regenerací přežívajících stromů.

  We examined the successive pattern of ground vegetation dynamics during decline and beginning recovery of the Giant Mts spruce forests. The study was carried out in five plots differing in a stage of spruce stand decline during the period 1995-2006. Data were processed using GIS and multivariate statistics. During decline, vegetation-free patches covered with spruce litter gradually diminished being colonized mainly by Vaccinium myrtillus and Avenella flexuosa. Calamagrostis villosa seemed to spread preferentially into sites already occupied by A. flexuosa. After several years of coexistence of the dominant grasses, C. villosa began to retreat as a first, being replaced by A. flexuosa. The second wave of V. myrtillus expansion occurred. In less declined spruce stands in the period 2002-2006, the dominants retreated partially without competition with other ground vegetation, which was probably caused by the beginning recovery of surviving trees.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194834