Počet záznamů: 1

Ke zrodu české modální částice jestli

 1. 1.
  0356259 - UJC-A 2011 RIV SR cze M - Část monografie knihy
  Fried, Mirjam
  Ke zrodu české modální částice jestli.
  [Toward the genesis of the Czech modal particle jestli.]
  Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2010 - (Grković-Mejdžor, J.; Radovanović, M.), s. 223-238. Srpski jezik u svetlu savremenih lingv. teorija, 4. ISBN 978-86-7025-508-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: modal particle * grammar * diachrony
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Kontextově motivovaný rozbor synchronní polysémní struktury gramatického slova jestli v konverzační češtině slouží jako empirický základ ke studiu širších otázek spojených s variabilitou, změnami a genezí gramatických struktur. Příspěvek ukazuje, že diachronní posuny v gramatické stavbě lze uspokojivě rekonstruovat jen na základě konkrétních mluvních aktů, v nichž musíme hledat počáteční stadia postupných změn.

  A contextually motivated analysis of a synchronically polysemous structure associated with the word jestli in conversational Czech serves as an empirical basis for addressing broader questions concerning variability and change, including the emergence of grammatical structure. The paper argues that grammatical change can be properly reconstructed only through the study of concrete speech events, in which we can detect the initial stages of subsequent changes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194828