Počet záznamů: 1

Zum Vergleich der griechischen und lateinischen Syntax. Die infiniten Konstruktionen

 1. 1.
  0356233 - FLU-F 2012 RIV SK ger M - Část monografie knihy
  Kurzová, Helena
  Zum Vergleich der griechischen und lateinischen Syntax. Die infiniten Konstruktionen.
  [Comparing Greek and Latin Syntax: the non-finite constructions.]
  Graecolatina et Orientalia, Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 31-53. XXXI-XXXII. ISBN 978-80-223-2757-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: influence of Greek on Latin * infinitive * participles
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zabývá možným řeckým vlivem na latinskou syntax podřadných konstrukcí, zejména infinitivů a participií. Materiální pozadí tvoří archaické latinské nápisy včetně Lex Agraria CIL I2, 585.

  The article discuss the possibility of Greek influence on Latin syntax of subordinate constructions, especially infinitives and participles. The material background are Archaic Latin inscriptions including Lex Agraria CIL I2, 585.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194809