Počet záznamů: 1

Jména postav v próze a nejednoznačnost jejich identifikace (poznámka k narušování identifikační funkce jmen)

 1. 1.
  0356159 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Jména postav v próze a nejednoznačnost jejich identifikace (poznámka k narušování identifikační funkce jmen).
  [Names of Characters in Fiction and the Unambiguity of Their Identification (A Note on the Erosion of the Name’s Role of Identification).].]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 246-252 ISSN 1803-876X.
  [Setkání mladých lingvistů /10./. Olomouc, 11.05.2009-13.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics * identification function * anthroponyms
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  K narušování základní funkce vlastního jména v literatuře, tedy funkce identifikační, dochází v několika typech případů. Prvním z nich je situace, kdy postava nemá jméno, nebo má naopak jmen několik, popř. když je několik postav pojmenováno velice podobně a zaměnitelně, či dokonce stejně. Dalším je celková pojmenovávací situace, konkrétně případy, kdy postavy vymýšlejí, mění či skrývají svá vlastní jména. K poslednímu případu narušování identifikační funkce dochází kvůli postoji postavy k jejímu vlastnímu jménu, jehož je ochotna se sama vzdát.

  My paper is focused on a few particular situations of voluntary erosion of the identification (Identifizierung) function of a literary person’s name. The first situation involves the way of naming of the character – the character without a name, with more than one name and similar or the same names for more characters. The second is a situation when a name is given to the character in the course of the story in front of the reader’s eyes or when the name of the character is changed or camouflaged. Finally, the erosion of the identification function is caused by the character her/himself because of her/his relation to own name.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194756