Počet záznamů: 1

Pojmy, názvy a jednotky v optické metrologii

 1. 1.
  0356054 - URE-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Miler, Miroslav
  Pojmy, názvy a jednotky v optické metrologii.
  [Terms, names, and units in optical metrology.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, 11-12 (2010), s. 307-314 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: optics * optical radimetry * photometry
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Článek je prezentací a kritickým rozborem energetiky zářivých a světelných polí. Je založen na současné mezinárodní a české normě. Podnětem k jeho sepsání byl článek o této problematice v časopisu určeném k publikaci tohoto článku (viz P. Oupický: Radiometry a fotometry, Jem.mech.opt. 53/7-8 (2008) 211-14). Jsou uváděny na pravou míru některé vývody onoho článku, ale kritiky se nevyhnuly i některé záležitosti v normách. Článek může posloužit všem, kdo hledají ucelený přehled o této problematice.

  The article is presentation and critical analysis of energetics of radiant and luminous fields. It is based on today's standards. An impulse to its writing was an article on the matter in the Journal destined for publication if this article (P. Oupický: Radiometry a fotometry, Jem.mech.opt. 53/7-8 (2008) 211-14). Some arguments of the article are corrected but also some things of the standards do not remain away from criticism. The article can serve all who look for a comprehensive review on this field.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194675