Počet záznamů: 1

Osobní jména v prózách Jana Drdy

 1. 1.
  0356010 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpánová, Veronika
  Osobní jména v prózách Jana Drdy.
  [Anthroponyms in the Prose of Jan Drda.]
  Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (David, J.; Čornejová, M.; Harvalík, M.), s. 478-486. ISBN 978-80-7368-779-3.
  [Česká onomastická konference /4./. Ostrava (CZ), 15.09.2009-17.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics * anthroponyms
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Tento příspěvek z oblasti literární onomastiky analyzuje funkce antroponym v díle Jana Drdy. Osobní jména se zde vyskytují ve velkém množství a sehrávají neobvykle významnou roli. Je patrné, že autor věnoval jejich výběru nemalou péči.

  This paper, belonging to the field of literary onomastics, provides an analysis of the functions of anthroponyms in the works of Jan Drda. Personal names occur in the fiction of this author very frequently and are of great importance. It is evident that the author chose and invented them with great care.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194643