Počet záznamů: 1

Kompozita typu Kozohlody, Žabokřik v toponymii Čech

 1. 1.
  0356004 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Kompozita typu Kozohlody, Žabokřik v toponymii Čech.
  [Compounds of the type Kozohlody, Žabokřik in the toponymy of Bohemia.]
  Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (David, J.; Čornejová, M.; Harvalík, M.), s. 473-477. ISBN 978-80-7368-779-3.
  [Česká onomastická konference /4./. Ostrava (CZ), 15.09.2009-17.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: compound nouns * minor place-names * place-names * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává analýzu jednoho formálního podtypu kompozit vyskytujících se v toponymii Čech. Tento podtyp je vymezen na základě syntaktického kritéria: sledovaná kompozita jsou založena na syntagmatu subjekt – predikát. Pozornost je věnována jak místním, tak pomístním jménům.

  The article analyses one formal subtype of compounds in the toponymy of Bohemia. This subtype is delimited using the syntactic criterion: these compounds are based on the syntagma subject – predicate. Both settlement and non-settlement names are devoted some attention.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194638