Počet záznamů: 1

Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké

 1. 1.
  0355971 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpánová, Veronika
  Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké.
  [Speech of the students of the first year of the Higher Professional School of Dramatic Art.]
  Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010 - (Hladký, J.; Rendár, Ľ.), s. 386-389. ISBN 978-80-970561-1-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /19./. Modra-Harmónia (SK), 18.11.2009-20.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: phonetics * pronunciation * speech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka příspěvku hodnotí po fonetické stránce mluvené projevy studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké v Praze. Rozebírá nejčastější řečové vady a jiné výslovnostní problémy, dále ukazuje, které jevy činí mluvčím největší potíže.

  The author evaluates the speech of the students of the first year of the Higher Professional School of Dramatic Art from the phonetic point of view. She analyses the most frequent pronunciation problems and points at the phenomena that cause the speakers greatest problems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194615