Počet záznamů: 1

Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách

 1. 1.
  0355969 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách.
  [Compound Adjectives in Bohemian Minor Place-Names.]
  Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010 - (Hladký, J.; Rendár, Ľ.), s. 381-385. ISBN 978-80-970561-1-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /19./. Modra-Harmónia (SK), 18.11.2009-20.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: compound adjectives * minor place-names * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává přehled tvoření složených adjektiv vyskytujících se v anoikonymii Čech. Většina doložených adjektiv je výsledkem komplexního způsobu kompozičně derivačního, méně početná jsou adjektiva vzniklá čistou (vlastní) kompozicí.

  The article provides an overview of formation of compound adjectives occurring in Bohemian minor place names. A majority of the analysed adjectives are a result of the complex compound-derivative formation; the adjectives formed by the proper composition are less frequent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194614