Počet záznamů: 1

K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka

 1. 1.
  0355965 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šimek, Štěpán
  K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka.
  [On the sources and didactic elements of Zpráva písma slovenského by Tobiáš Masník.]
  Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010 - (Hladký, J.; Rendár, Ľ.), s. 366-371. ISBN 978-80-970561-1-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /19./. Modra-Harmónia (SK), 18.11.2009-20.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: grammatography * intertextuality * didactics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek pojmenovává hlavní Masníkův zdroj - tzv. Žáčka Matěje Václava Štejera - a klasifikuje didaktické prvky použité v textu, sloužící k snazšímu zapamatování a osvojení vykládaných gramatických pouček.

  The article focuses on the Masník´s main textual source - Žáček by M. V. Štejer - and on the classification of didactic elements in the Masník´s text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194610