Počet záznamů: 1

O vzniku díla

 1. 1.
  0355951 - UEF-S 2011 RIV CZ cze, eng, ger, fre, rus M - Část monografie knihy
  Procházková, Jarmila
  O vzniku díla.
  [On the origin of the work.]
  Dunaj : symfonie : (1923-1928) : kritická rekonstrukce partitury. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2009 - (Janáček, L.; Faltus, L.; Štědroň, M.), s. 9-33. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, H, 3. ISBN 979-0-2601-0421-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Leoš Janáček (1854–1928) * symphony The Danube * symphonies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předmluva ke kritickému vydání symfonie Dunaj Leoše Janáčka, ve které byl použit materiál vyřazený ze dvou oper, doplněný a přetvořený do čtyřvěté symfonické skladby. Její námět naznačuje využití silného archetypálního motivu známého z lidové poezie a ze dvou soudobých básní. Tento projekt nebyl definitivně dokončen.

  The preface to the critical edition of the symphony The Danube composed by Leoš Janáček, in which striking musical material excised from two operas was put to use, reshaped and augmented into the form of a four-movement symphony. The subject adverts to a strong archetypal motif known from folk poetry and to two co-temporary poems. This project was not brought to a definitive conclusion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194599