Počet záznamů: 1

Plavidlo pro odlov vzorků ryb na volné vodě košelkovým nevodem

 1. 1.
  0355939 - BC-A 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Kubečka, Jan - Čech, Martin - Peterka, Jiří
  Plavidlo pro odlov vzorků ryb na volné vodě košelkovým nevodem.
  [Research vessel for fish sampling by the purse seine.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 11.10.2010. Číslo patentu: 302159
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81046; GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: fish sampling * open water * fishing
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1069507&lan=cs

  Plavidlo pro odlov vzorků na volné vodě tvořené dvěma trupy opatřené pohonnou jednotkou, ráhnem pro vytahování sítě a navijákem, má druhý trup výrazně menší než hlavní trup a prostor mezi nimi je vyplněn podlážkou pro odkládání. Poháněcí jednotka je připevněna k hlavnímu trupu excentricky upínákem na straně bližší druhému trupu.

  Research vessel consisting of two hulls, engine and yard with winch system for lifting the net. The second hull of the catamaran system is much smaller a Jan Kubečka, 604344267, kubecka@hbu.cas.cznd the space in between of the hulls is composed by the deck. Combustion engine is sutuated asymetrically on the main hull at the side closer to the second hull.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194594