Počet záznamů: 1

Petrografie a geochemie granitoidů masivu Strážný (Finsterau)

 1. 1.
  0355893 - USMH-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš - Hájek, Pavel
  Petrografie a geochemie granitoidů masivu Strážný (Finsterau).
  [Petrography and geochemistry of granitoides of the Strážný (Finsterau) granite body.]
  Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Roč. 50, - (2010), s. 51-57 ISSN 0139-8172
  Grant CEP: GA MŠk ME10083
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: granite * petrography * geochemistry
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Masiv Strážného (Finsterau) je součástí šumavské větve moldanubického batolitu. Masiv je tvořený biotitickými granity až granodiority typu Weinsberg a dvojslídnými granity typu Eisgarn. Z chemického složení granitoidů tohoto masivu vyplývá, že granitové magma vzniklo parciálním tavením heterogenní moldanubické kůry.

  The Strážný (Finsterau) granitoid body form part of the Šumava Mts. branch of the Moldanubian batholith. Within this granitoid body biotite granites to granodiorites of the Weinsberg type and two-mica granites of the Eisgarn type occur. Chemical composition of all these granitoids implies magma generation by partial melting of heterogeneous Moldanubian crust.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194560