Počet záznamů: 1

Specifika prvního staročeského překladu Knih prorockých a Knih makabejských

 1. 1.
  0355832 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pytlíková, Markéta
  Specifika prvního staročeského překladu Knih prorockých a Knih makabejských.
  [Specificities of the first Old Czech translation of the Books of Prophets and the Books of Maccabees.]
  Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010 - (Kováčová, V.), s. 400-411. ISBN 978-80-8084-550-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /17./. Liptovská Osada - Škutovky (SK), 07.11.2007-09.11.2007]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje charakteristické rysy nejstaršího českého překladu prorockých knih a Makabejských knih ze 14. století.

  The article focuses on the specificities of the first Old Czech translation of the Books of Prophets and the Books of Maccabees from the 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194512