Počet záznamů: 1

Dějiny subjektivity. Husserlova a Heideggerova filosofie dějin a dějin filosofie v druhé půli dvacátých a v první půli třicátých let 20. století

 1. 1.
  0355810 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Kuneš, Jan
  Dějiny subjektivity. Husserlova a Heideggerova filosofie dějin a dějin filosofie v druhé půli dvacátých a v první půli třicátých let 20. století.
  [History of Subjectivity: Husserl's and Heidegger’s philosophy of history and history of philosophy in the second half of the twenties and the first half of the thirties of the 20th Century.]
  Dejiny filozofie ako filozofický problém. Košice: Filosofická fakulta UPJŠ, 2010 - (Leško, V.; Tholt, P.), s. 199-225. ISBN 978-80-7097-860-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: philosophy of history * Edmund Husserl * Martin Heidegger
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tezí článku je prokázání systematické souvislosti mezi fenomenologickými koncepcemi pozdního Husserla a raného Heideggera. Oba rozvíjejí koncepci filosofie dějin a dějin filosofie, založenou na teorii subjektivity.

  The aim of the paper is to show there is a systematical link between the phenomenological conception of the late Husserl and the one of the early Heidegger. Both of them develop a conception of philosophy of history and history of philosophy based on the theory of subjectivity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194493