Počet záznamů: 1

Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského

 1. 1.
  0355809 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Militký, Jiří - Petráň, Z.
  Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského.
  [Two unknown varieties of the Prague grossi struck under John of Luxembourg.]
  Numismatické listy. Roč. 65, č. 3 (2010), s. 127-132 ISSN 0029-6074
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Prague grossi * John of Luxembourg
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Prvý zde prezentovaný pražský groš pochází z mincovního depotu z interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Malíně (var. Castelin č. I/1). Oproti standardnímu provedení se zde prezentovaný groš na prvý pohled odlišuje absencí rozdělovacího znaménka mezi IOhANnЄS PRIMVS. Druhá mince pochází zřejmě z nálezu Rohenice. Nejpravděpodobněji jde o exemplář z nejstarší skupiny ražeb Jana Lucemburského - var. Castelin č. I/1. Oproti standardnímu provedení se zde prezentovaný groš na prvý pohled odlišuje absencí rozdělovacího znaménka mezi GRATIA RЄX.

  The first presented Prague grossus comes from the coin find from the interior of the St. John the Baptist Church in Malín (var. Castelin under no. I/1). Compared to the standard version, this coin is typical with visible absence of dividing mark between IOhANnЄS and PRIMVS. The second coin comes evidently from the Rohenice find. Most probably, it is a specimen of the oldest group of coins struck under John of Luxembourg – variety of the mentioned type (Castelin no. I/1). Compared to the standard version, this coin is typical with visible absence of dividing mark between GRATIA and RЄX.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194492