Počet záznamů: 1

Kvalita práva - její vyjadřování a měření

 1. 1.
  0355769 - USP-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František
  Kvalita práva - její vyjadřování a měření.
  [The Quality of Law - Its Expression and Measurement.]
  Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010 - (Jermanová, H.; Masopust, Z.), s. 11-23. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-87439-02-9.
  [Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Znojmo (CZ), 09.06.2010-11.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/0679
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: theory of law * application of law * legal rules
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Kapitola pojednává o třech pilířích, na nichž spočívá existence, realizace a působení práva, a to o legislativě, aplikaci práva, a sféře soukromoprávních aktivit subjektů právních norem. Upozorňuje na obecná kritéria hodnocení kvality práva a možné způsoby jejího měření.

  The chapter deals with three pillars which support the existence, implementation and operation of law, i.e. with legislation, application of law, and the area of private activities of parties to legal rules. It stresses the general criteria of the quality of law evaluation and the possible methods of its measurment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194458