Počet záznamů: 1

Nápěvky mluvy - společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka

 1. 1.
  0355737 - UEF-S 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Procházková, Jarmila
  Nápěvky mluvy - společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka.
  [Speech melodies - common topic for Antonín Václavík and Leoš Janáček.]
  Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Drápala, D.), s. 45-52. Etnologické studie, 7. ISBN 978-80-210-5364-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Leoš Janáček (1854-1928) * Antonín Václavík (1891-1959) * speech melodies * Luhačovice * philology studies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspšvek se zabývá vztahem Antonína Václavíka a Leoše Janáčka. Dvě velké osobnosti moravského národopisu byly v kontaktu v letech 1916-1928 a jejich hlavním společným tématem bylo studium nápěvků mluvy.

  The contribution deals with the relationship between Antonín Václavík and Leoš Janáček. The two great personalities of the Moravian ethnography were in contact (1916-1928) and their common denominator being their interest in the study of speech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194435