Počet záznamů: 1

Čeští vědci v exilu a hodnocení ústavů Akademie věd ČR

 1. 1.
  0355706 - FZU-D 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Závěta, Karel
  Čeští vědci v exilu a hodnocení ústavů Akademie věd ČR.
  [Czech scientists in exile and rating institutes of the Academy of Sciences.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 60, č. 3 (2010), 178-179 ISSN 0009-0700
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00630801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Academy of Sciences * scientific community * exiled scientists
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Omezené předlistopadové styky české vědecké komunity se zahraničními kolegy z "kapitalistické ciziny" vedly k jisté izolaci naší vědy a chybělo přímé srovnání se zahraničními pracovišti, nemluvě již o bližší spolupráci. Transformační proces ČSAV a zejména jejich ústavů, který začal okamžitě po Listopadu, ve své první etapě probíhající zhruba do r. 1992, vedl ke kritickému internímu posouzení vědecké úrovně akademických pracovišť, podstatné redukci počtu zaměstnanců a nakonec i ke zrušení řady pracovišť.

  Limited pre-November contacts of the Czech scientific community with international colleagues from the "foreign capitalist" caused isolation of science, there was no direct comparisons with foreign institutions, not even the closer cooperation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194409