Počet záznamů: 1

Depoziční toky, minerální výživa a zásoba uhlíku ve smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) v letech 1999-2006

 1. 1.
  0355690 - UEK-B 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kulhavý, J. - Marková, I. - Drápelová, I. - Truparová, S. - Pokorný, Radek
  Depoziční toky, minerální výživa a zásoba uhlíku ve smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) v letech 1999-2006.
  [Deposition fluxes, mineral, nutrition and carbon and nitrogen budget within spruce stands at the study site of Bílý Kříž (the Moravian-silesian Beskids mts.) during the 1999-2006.]
  Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 76 s. Folia Forestalia Bohemica, 8. ISBN 978-80-87154-37-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: mountain spruce stands * influence of liming
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Publikace se zabývá studiem depozičních toků, stavu půdy, stavu minerální vyživy a celkové zásoby uhlíku a dusíku v horských smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). Ke srovnání vlivu vápnění byly vybrány dva smrkové porosty s různou hustotou, které byly v minulosti vápněny a jeden kontrolní smrkový porost, na kterém nebylo vápnění provedeno.

  The paper deals with study of deposition fluxes, soil condition, mineral nutrition and total carbon and nitrogen budget evaluation in mountain spruce stands at the study site of Bílý Kříž (the Moravian-silesian Beskids Mts. CR). To evaluate the influence of liming, two spruce stands with different densities limed in the past and one control plot (not limed) were chosen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194401